Elewacje przyszłości Elewacje przyszłości
ALUPROF

ELEWACJE PRZYSZŁOŚCI

Elewacje wyznaczają granice wewnętrznej przestrzeni budynku, nadają formę. Odpowiadają za wyrazistość i charakter obiektu, ale nie tylko...

Elewacje to swoistego rodzaju genius loci budunku. Często odzwierciedlają też jego przeznaczenie czy kontekst miejsca. Fasada to jednak nie tylko wyraz twórczości i wizji architektonicznej. Pełni też niezmiernie ważne funkcje techniczne i praktyczne: chroni wnętrza przed czynnikami atmosferycznymi, bilansuje energetycznie budynek, zapewnia dopływ naturalnego światła i komfort akustyczny. Wszystkie te wymagania dotyczące elewacji budynków realizowane są dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii i rozwiązań systemowych.

DUŻE PRZESZKLENIA, EKOLOGICZNE MATERIAŁY I INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA – OTO NAJWAŻNIEJSZE KIERUNKI W BUDOWNICTWIE NAJBLIŻSZEJ PRZYSZŁOŚCI

Jak będą wyglądać elewacje przyszłości?

Spektakularne realizacje

Aluminiowe systemy fasadowe

Wykorzystywane są do konstruowania przeszklonych elewacji budynków głównie użyteczności publicznej, jak: banki, hotele, urzędy, biurowce, salony samochodowe, hale sportowe itp. Fasady aluminiowe używane są także w konstrukcjach przestrzennych i przeszkleń dachowych, których zadaniem jest odpowiednie doświetlenie wnętrz, stworzenie niepowtarzalnego klimatu i komfortu dla użytkowników.

Aluminiowe systemy fasadowe:

Aluminiowe systemy fasadowe to narzędzie kształtowania współczesnej architektury i realizacji śmiałych wizji projektantów. Największą popularnością w nowoczesnej architekturze cieszy się aluminiowa fasada słupowo-ryglowa, jednak oferta rozwiązań fasadowych obejmuje także całą gamę produktów o różnorodnej budowie i wyglądzie zewnętrznym, w tym także szereg rozwiązań indywidualnych.

System MB-SE85

Fasada segmentowa, która pozwala na budowę imponujących przeszkleń, a także przenoszenie bardzo dużych obciążeń. Zaprojektowana specjalnie na potrzeby biurowców .KTW.

System MB-SE98

System fasady elementowej pozwala na budowę konstrukcji całoszklanych w widoku zewnętrznym, szkło mocowane jest w niej za pomocą spoiwa konstrukcyjnego wg technologii SSG.

System zastosowany do budowy obiektu 125 Greenwich w Nowym Jorku (Projekt: Rafael Vinoly Architects PC). Budynek ma wysokość 278 m (912 stóp) i 88 kondygnacji. Projekt architektoniczny przewiduje zaokrąglone naroża elewacji, zapewniające mieszkańcom doskonały, panoramiczny widok miasta.

System MB-SR110

System ściany słupowo-ryglowej zaprojektowany do przebudowy warszawskiego CEDET-u, umożliwiający adaptację historycznej architektury do współczesnych wymagań technicznych. Przy konstruowaniu systemu wzięto pod uwagę skomplikowany układ statyczny, w którym obciążenia przenoszone są ze słupów na rygle. Funkcjonujące w nim od strony zewnętrznej ozdobne listwy maskujące służą odtworzeniu pierwotnych kształtów zabytkowej fasady.

System MB-SR60N EFEKT

System przeznaczony do ścian osłonowych typu zawieszanego i wypełniającego oraz dachów, świetlików oraz innych konstrukcji przestrzennych. Fasady wykonane w tym systemie wyróżniają się estetyką, jak i dobrymi parametrami – wysoką izolacyjnością termiczną, wodoszczelnością (klasa RE 1200 Pa), odpornością na uderzenia (klasa I5/E5) oraz obciążenia wiatrem.

System wykorzystany przy budowie terminalu 4 Portu Lotniczego Kraków-Balice.

Technologie fasadowe a korzyści dla środowiska

OSŁONY PRZECIWSŁONECZNE są z pewnością jednym z najbardziej wydajnych i opłacalnych rozwiązań służących zmniejszeniu zapotrzebowania na energię potrzebną do chłodzenia, ogrzewania i oświetlenia. Sterowane kurtyny przeciwsłoneczne optymalizują dopływ ciepła i światła. Korzyści dla środowiska:  

  • zmniejszenie zużycia energii w trybie chłodzenia: wzrost ciepła słonecznego w lecie jest znacznie ograniczony przy zachowaniu akceptowalnego poziomu naturalnego światła. Oszczędności mogą wynosić około 50% w systemach odbijających i około 95% w systemach absorbująco-odbijających;
  • zmniejszenie zużycia energii na ogrzewanie może wynosić od 20 do 25%;
  • zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na oświetlenie poprzez zamontowanie lekkich systemów odchylenia i odbicia może wynosić do 50%.

FOLIE REFLEKSYJNE - na powierzchnię zewnętrzną istniejących szyb można nałożyć cienką folię w celu polepszenia ich właściwości. Obniżenie zużycia energii polega na zmniej-szeniu energii słonecznej przedostającej się do wnętrza w porze letniej, a tym samym ograniczenie zużycia energii dla celów klimatyzacji i chłodzenia. Istnieją różne rodzaje folii, a najbardziej refleksyjne z nich mogą blokować do około 80% ciepła słonecznego, ale również zmniejszyć poziom naświetle-nia wnętrza. Te selektywne mogą zablokować około 50% ciepła słonecznego przy nieznacznym obniżeniu poziomu naświetlenia. Najnowszej generacji szyby izolacyjne zwykle są pokryte od wewnątrz warstwą odblaskową, tak więc poziom oszczędności może być jeszcze wyższy. Korzyści dla środowiska:

  • zmniejszenie zużycia energii w trybie chłodzenia: 50-80% ciepła przedostającego się przez przeszklenia;
  • zmniejszenie zużycia energii na ogrzewanie: około 20% energii wydostającej się przez przeszklenia.

ENERGOOSZCZĘDNE PAKIETY SZYBOWE - wykorzystanie energooszczędnych pakietów szybowych zmniejsza straty ciepła przez przeszklenia i poziom nieszczelności. Poza redukcją przepływów ciepła przez szybę i eliminacją przeciągów, no-woczesne oprawy okienne przynoszą dodatkowe korzyści, takie jak redukcja szumów i zwiększona odporność na uderzenia. Korzyści dla środowiska:

    • okna o wysokim poziomie izolacyjności cieplnej zmniejszają roczne koszty zużycia energii. Poziom oszczędności jest uzależniony od udziału powierzchni przeszklonej w przegrodach budynku, warunków zewnętrznych i wewnętrznych i może wynieść 20-40%;
    • lepsze okna zmniejszają hałas przedostający się do środowiska wewnętrznego.

 

Projekt elewacji

Najważniejsze bezpieczeństwo